Παράταση αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – διενέργειας πλειστηριασμών

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα