Κάλυψη οργανικών θέσεων για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία 
των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών 
οργανικών θέσεων, που έχουν ορισθεί για το σχολικό έτος 2010-2011, 
προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
των κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες 
ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, ο 
διορισμός αναφέρεται στις περιπτώσεις:
α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν 
τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν,
β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που 
συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας 
προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) 
εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, 
που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής 
προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε 
δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας καθώς και εκπαιδευτικών, που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003(ΦΕΚ 
267 Α΄) οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης σε θέσεις εκπαιδευτικών με 
σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 
από 9 εως 11 Αυγούστου 2010. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν 
πρόκειται να δοθεί παράταση.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ