ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έναν πλήρη οδηγό με απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα των ασφαλισμένων για το τι θα ισχύει με το νέο ασφαλιστικό, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.
Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο ΙΚΑ, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στα ειδικά ταμεία
Δεκαέξι συχνές ερωτήσεις/ απαντήσεις για το νέο Ασφαλιστικό
Στον οδηγό περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με παραδείγματα, αλλά και ο τρόπος που θα υπολογίζεται εφεξής η σύνταξη.
Επίσης, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις που συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν ασφαλιστεί στα ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ και Τραπεζών, ενώ κάνει εκτενή αναφορά σε όσα ενδιαφέρουν τις εργαζόμενες μητέρες.
Επίσης, υπάρχουν απαντήσεις σε 16 συχνά ερωτήματα των ασφαλισμένων.
1) Τι σημαίνει ότι θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;
Θεμελιώνω σημαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωμα για σύνταξη, αφού συμπληρώσω τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που προβλέπονται από το ταμείο μου ή και το όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
Εφόσον θεμελιώσω δικαίωμα, μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με το όριο ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ισχύουν κατά το χρόνο θεμελίωσης.
2) Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ;
Στο ΙΚΑ υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων:
Άνδρες ασφαλισμένοι πριν από το 1993
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500   Οποτεδήποτε   4.500 (65)
4.500   Οποτεδήποτε   4.500 (60-μειωμένη)
10.000   Μέχρι 31/12/2010  10.000 (62)
10.000  2011    10.000 (63)
10.000   2012    10.000 (63,5)
10.000  2013    10.000 (64)
10.000   2014    10.000 (64,5)
10.000   Μετά την 1/1/2015  10.000 (65)
10.500   Μέχρι 31/12/2010  10.500 (58)
10.500   2011    10.800 (58)
10.500   2012    11.100 (59)
10.500   2013    11.400 (60)
10.500   2014    11.700 (60)
10.500   Μετά την 1/1/2015  12.000 (60)
Ο ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση δικαιούται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ή των 10.500 ημερών ασφάλισης.
Παραδείγματα:
α) Εργαζόμενος συμπληρώνει στο ΙΚΑ το 2011, 10.000 ημέρες ασφάλισης αλλά είναι 60 ετών. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θεμελιώνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα το 2011 και θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του.
β) Εργαζόμενος συμπληρώνει στο ΙΚΑ το 2012, 10.500 ημέρες ασφάλισης. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 59 ετών.
Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500   Μέχρι 31/12/2010  4.500 (60)
4.500   2011    4.500 (61)
4.500   2012    4.500 (62)
4.500   2013    4.500 (63)
4.500   2014    4.500 (64)
4.500   2015    4.500 (65)
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της.
Δηλαδή, η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το 2011 για να πάρει πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας της.
Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500   Μέχρι 31/12/2010  4.500 55 (μειωμένη)
4.500   2011    4.500 56 (μειωμένη)
4.500   2012    4.500 57 (μειωμένη
4.500   2013    4.500 58 (μειωμένη)
4.500   2014    4.500 59 (μειωμένη)
4.500   Μετά την 1/1/2015  4.500 60 (μειωμένη)
Στις παραπάνω περιπτώσεις το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που η εργαζόμενη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας.
Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 θα έχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη
εφόσον συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της.
Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, εκτός από την συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε
έτος της προηγούμενης πενταετίας.
Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
10.000   Μέχρι 31/12/2010  10.000 57 πλήρης 55 μειωμένη
10.000   2011    10.400 58 πλήρης 56 μειωμένη
10.000   2012    10.800 58+6 μήνες πλήρη 56+6 μήνες μειωμένη
10.000   2013    11.200 59 πλήρης 57 μειωμένη
10.000   2014    11.600 59+6 μήνες πλήρης 57+6 μήνες μειωμένη
10.000   Μετά την 1/1/2015  12.000 60 πλήρης
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά την συμπλήρωση των 10.000 ημερών
ασφάλισης. Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που συμπληρώνει το 2011 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και 10.400 ημερών ασφάλισης.
Άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1993 στο καθεστώς Βαρέων- Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
10.500   Μέχρι 31/12/2010  10.500 55 πλήρης 53 μειωμένη
10.500   2011    10.500 55+9 μήνες πλήρης 53+9 μήνες μειωμένη
10.500   2012    10.500 56+6 μήνες πλήρης 54+6 μήνες μειωμένη
10.500   2013    10.500 57 +3 μήνες πλήρης 55+3 μήνες μειωμένη
10.500   2014    10.500 58 πλήρης 56 μειωμένη
10.500   2015    10.500 58+9 μήνες πλήρης 56+9 μήνες μειωμένη
10.500   2016    10.500 59+6 μήνες πλήρης 57+6 μήνες μειωμένη
10.500   Μετά την 1/1/2017  10.500 60 πλήρης 58 μειωμένη
Η εργαζόμενη που έχει συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στα ΒΑΕ μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας της.
Αντίστοιχα, η εργαζόμενη που συμπληρώνει τις παραπάνω ημέρες το 2011, συνταξιοδοτείται στο 56ο έτος της ηλικίας της κ.ο.κ.
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 7.500 ημέρες ασφάλισης από τις 10.500 στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων.
Το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης.
Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος που θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, θα πρέπει να
συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 3 μηνών και για μειωμένη σύνταξη την ηλικία των 55 ετών και 3 μηνών.
Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993 στο καθεστώς ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500   Μέχρι 31/12/2010  4.500 (55)
4.500   2011    4.500 (56)
4.500   2012    4.500 (57)
4.500   2013    4.500 (58)
4.500   2014    4.500 (59)
4.500   Μετά την 1/1/2015  4.500 (60)
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες οι
3.600 ημέρες θα πρέπει να είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Μητέρες με ανήλικα παιδιά ασφαλισμένες πριν από το 1993
ΗΜ.   ΕΤΟΣ   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
5.500   Μέχρι 31/12/2010  5.500 55 πλήρης, 50 μειωμένη
5.500   2011    5.500 57 πλήρης, 52 μειωμένη
5.500   2012    5.500 60 πλήρης, 55 μειωμένη
5.500   Μετά την 1/1/2013  5.500 65 πλήρης, 60 μειωμένη
Στις παραπάνω περιπτώσεις η εργαζόμενη ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης, εφόσον υπάρχει παιδί
ανήλικο κατά τη συμπλήρωση των ημερών αυτών.
Για παράδειγμα, η εργαζόμενη που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και έχει παιδί ανήλικο, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 57 ετών πλήρη και 52 ετών μειωμένη.