Ημερίδα με θέμα «Η επίδραση του Συντάγματος στη Δημόσια Διοίκηση – ένας διάλογος μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας»

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα της ημερίδας.