ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.Θ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Σύμφωνα με την Εγκ. 79665/22.9.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής οφείλει να βρίσκεται στον τόπο ψηφοφορίας, το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 7η Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να παραλάβει (στο κατάστημα ψηφοφορίας) από αρμόδιο υπάλληλο του οικείου δήμου το εκλογικό υλικό και να ελέγξει την πληρότητά του (άρθρο 78 παρ. 1 του π.δ. 26/2012)».

Έχουν υποβληθεί παράπονα από διάφορους συναδέλφους, ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές εκλήθησαν από τα κλιμάκια υπαλλήλων των Δήμων, όπου επρόκειτο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής, να παραλάβουν από το Δημαρχιακό Κατάστημα και να μεταφέρουν αυτοί με δική τους χειρωνακτική εργασία σάκους με ψηφοδέλτια βάρους 60 και 65 κιλών. Ακόμη έχει δηλωθεί σε συναδέλφους, που απευθύνθηκαν ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών στα σχετικά Δημαρχεία, ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι τους δήλωσαν, ότι θα πρέπει να μεταφέρουν οι ίδιοι το εκλογικό υλικό στο εκλογικό κατάστημα, με το επιχείρημα, ότι «οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πληρώνονται γι’ αυτό», όπου σε κάθε περίπτωση λόγω του αριθμού και του μεγέθους των ψηφοδελτίων ενδέχεται το βάρος των σάκων να είναι και ακόμη μεγαλύτερο από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές! Υπενθυμίζουμε προς τις Δημοτικές Αρχές, ότι η προετοιμασία του εκλογικού καταστήματος ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων και ότι στα καθήκοντα των Δικαστικών Αντιπροσώπων συγκαταλέγεται η παραλαβή του εκλογικού υλικού, αλλά όχι και η μεταφορά αυτού, όπου οι όλες συνοδές συνθήκες ενέχουν χαρακτήρα, που δύναται να πλήξει το κύρος της επιτελούμενης εργασίας και εν τέλει να πλήξει το κύρος και του ασκούντος τα καθήκοντα Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής δικηγόρου, με την επακόλουθη εν γένει προσβολή του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος.

Βάσει των ανωτέρω ζητούμε όπως οι Δημοτικές Αρχές εφαρμόσουν πιστά όσα ορίζει η ανωτέρω εγκύκλιος που καθορίζει την διαδικασία προετοιμασίας των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.