ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρασκευή 06/10/2023 8:00 έως 20:00
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1-138 2313319-262
139-250 2313319-175
251-365 2313319-153
366-480 2313319-161
481-595 2313319-163
596-710 2313319-152
711-825 2313319-160
826-940 2313319-167
941-1055 2313319-150
1056-1170 2313319-256
1171-1285 2313319-166
1286-1400 2313319-338
1401-1515 2313319-190
1516-1630 2313319-154
1631-1733 2313319-198
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ                                     2313319198     2313319154
             Σάββατο 07/10/2023 9:00 έως 15:00             

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 6 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 1733 και Αναπληρωματικοί

2313319150  2313319153 2313319160 2313319161 2313319167 2313319256