Ημερίδα: Δημόσιο χρέος και ανθρώπινα δικαιώματα

Δημόσιο χρέος και ανθρώπινα δικαιώματα

Ημερίδα: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015. Ώρα 10:30

Συνεδριακό κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο