Το Νέο δίκαιο της πτώχευσης και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Το Νέο δίκαιο της πτώχευσης και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Παρασκευή 11 Δεκεβρίου 2015 ώρα 18:00

Αμφιθέατρο Τράπεζας Πειραιώς

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα

Συνημμένα αρχεία: