Άρση της υποχρέωσης επισύναψης των απαιτούμενων εγγράφων στα συμβόλαια για Δήμο Γαύδου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης για διάστημα δέκα μηνών απο την έκδοση της παρούσης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: