Επιστολή του Δ.Σ.Θ. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, για τα μεγαρόσημα

Παρακαλούμε διαβάστε την συνημμένη επιστολή

Συνημμένα αρχεία: