Δικαιολογητικά αμοιβής δικηγόρων α) στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και β) μετά από αυτεπάγγελτο διορισμό

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.