ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Την πρωτοβουλία για την Ίδρυση Τοπικού Παρατηρητηρίου για το Περιβάλλον αναλαμβάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συγκαλώντας τους σχετικούς φορείς της πόλης την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 6 μ.μ. σε μια κοινή συνάντηση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα) για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας («οικολογικού μνημονίου»). Στόχος είναι η δημιουργία ενός βήματος διαλόγου, συνάντησης και συντονισμού («φόρουμ») με μόνιμα χαρακτηριστικά, μία μονιμότερη σύμπραξη που θα λειτουργεί με τις αρχές της «αυτοτέλειας», της «ισοτιμίας» και της «ομοφωνίας». Ενόψει της έναρξης της 75ης ΔΕΘ το «ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» μπορεί να θεωρηθεί το δώρο του ΔΣΘ προς την πόλη, δηλαδή η γέννηση ενός νέου θεσμού, που θα συμβάλει στο «κοινό καλό», στην προστασία του αναπαλλοτρίωτου δημόσιου αγαθού που αποκαλούμε «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»! Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι ο συντονισμός διάσπαρτων πρωτοβουλιών περιβαλλοντικού-οικολογικού χαρακτήρα σε επίπεδο πόλης, πολεοδομικού συγκροτήματος και νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και την αντιμετώπιση των προσβολών του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, που είναι ιδιαίτερα έντονες ως προς το μέγεθος και την έκταση.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο