ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΪΣΗ: “ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ”, 27&28 ΜΑΪΟΥ 2016, ΕΒΕΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΪΣΗ

“ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ”

27 & 28 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΒΕΘ