ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ”, 20 ΜΑΪΟΥ 2016, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

“ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ”

20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ