Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Πρόγραμμα HELP – ΕΣΔΑ και Άσυλο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Πρόγραμμα HELP – ΕΣΔΑ και Άσυλο

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση 
των Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(Πρόγραμμα HELP)

 

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Πρόγραμμα HELP), διοργανώνουν πρόγραμμα εκπαίδευσης (elearning):

 

ΕΣΔΑ και Άσυλο.

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: περίπου τρεις μήνες (Μάιος – Αύγουστος 2016).

 

Δήλωση ενδιαφέροντος (αποστολή βιογραφικού σημειώματος): tsiri.[email protected]μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016.

 

Περιεχόμενο του προγράμματος

Ενώ η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δεν έχει ρητές διατάξεις για τις υποθέσεις ασύλου, ωστόσο κάποιες διατάξεις της, όπως ερμηνεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχουν σημαντική επίδραση στην προστασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Η πρόσφατη σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα σύνθετη.

Στόχοι του προγράμματος είναι

– η κατανόηση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για τον τομέα του ασύλου

–  η συμβολή στην καλύτερη ερμηνεία της ΕΣΔΑ στον τομέα αυτό

– η αποσαφήνιση των επιδράσεων αλλά και των διαφορών ανάμεσα στην ΕΣΔΑ τα άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα και συστήματα προστασίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις διατάξεις της  ΕΣΔΑ και τη σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ για το άσυλο και τους πρόσφυγες και συγκεκριμένα τα άρθρα 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων), 5 (δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια), 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 13 (δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή)

Μαζί με την παρουσίαση και ενδελεχή ανάλυση των διατάξεων και της νομολογίας, το σεμινάριο θα ασχοληθεί με ειδικά θέματα που αφορούν στο άσυλο στην Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων επαγγελματιών του Δικαίου

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά βάση στους ακόλουθους επαγγελματίες του Δικαίου

– μέλη των διοικητικών οργάνων που κρίνουν αιτήσεις ασύλου και υποθέσεις επιστροφής

– μέλη επιτροπών προσφυγών και διοικητικών δικαστηρίων που είναι αρμόδια για υποθέσεις ασύλου και επιστροφής

– δικηγόρους που εκπροσωπούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συνημμένο αρχείο.

 

Πιστοποιητικό

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.

 

Την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα αρχεία: