Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: “Επίκαιρα ζητήματα φορολογικής διαδικασίας”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.