Διοργάνωση Διημερίδας με θέμα: “Ποινική Συνδιαλλαγή, Plea Bargaining και Εναλλακτικές μορφές περάτωσης της ποινικής διαδικασίας”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: