ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Θεσσαλονίκη 10 Νοεμβρίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους δικηγόρους του Εφετείου Θεσσαλονίκης να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα, που βρίσκονται στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου (δίπλα στο Αρχείο) το αργότερο μέχρι την 15-12-2009.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας όλα ανεξαιρέτως τα ανωτέρω έγγραφα θα καταστραφούν, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ. ΑΝ.ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ