Επισήμανση σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα

Σας ενημερώνουμε ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε την 19/11/2009 σχετικά με τα σεμινάρια διαμεσολάβησης, αποτελεί δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα και όχι του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Το σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα το νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στη Θεσσαλονίκη και δεν έχει χρηματική συμμετοχή.