Εμβολιασμός κατά της Νέας Γρίππης Η1Ν1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με πρωτοβουλία και μέριμνα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από την 5.12.2009 έως και την 14.12.2009, λειτουργεί στο ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, εμβολιαστικό κέντρο για τον
εμβολιασμό των συναδέλφων Δικηγόρων, Ασκουμένων Δικηγόρων, καθώς και των Δικαστών, των Εισαγγελέων, των Δικαστικών Υπαλλήλων, των Υπαλλήλων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, των Υπαλλήλων του Τομέα Υγείας
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, κατά της Νέας Γρίππης Η1Ν1.

Παρακαλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να εμβολιασθούν, να προσέρχονται στο Ιατρείο του Δικαστικού Μεγάρου (Ισόγειο) κατά τις ώρες 10 π.μ. μέχρι 2 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης