Επανενεργοποίηση του Κέντρου Δικηγορικών Μελετών

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στη χθεσινή συνεδρίασή του της 28ης Ιανουαρίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα την επανενεργοποίηση του Κέντρου Δικηγορικών Μελετών (ΚΕ.Δ.ΜΕ.), το οποίο θα λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, στη Γενική Συνέλευση της οποίας θα μετέχουν όλα τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.
Σε επόμενη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. θα ασχοληθεί με τον ορισμό επιστημονικού διευθυντή και άλλες λεπτομέρειες οργανωτικού χαρακτήρα.