Ένταξη του μαθήματος «Δίκαιο Περιβάλλοντος» στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Ύστερα από εισήγηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, κ. Μανόλη Λαμτζίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στη συνεδρίασή του της 27ης Ιανουαρίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα να εισαχθεί ως υποχρεωτικό κύριο μάθημα το «Δίκαιο Περιβάλλοντος» για τους σπουδαστές της Σχολής και των δύο κατευθύνσεων
(Πολιτική και Διοικητική κατεύθυνση).