Ενημέρωση για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021

Ενημερώνουμε τους ασκούμενους-υποψηφίους δικηγόρους στο διαγωνισμό Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 ότι μόλις χθες λάβαμε την απάντηση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας στις από 12.1.2021, 5.2.2021 και 30.3.2021 επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής του άνω διαγωνισμού, κατ’ εξαίρεση της ισχύουσας απαγόρευσης από την κείμενη νομοθεσία και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Το αίτημα έχει παραπεμφθεί από την Κυβέρνηση στην αρμόδια κατά νόμο Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid 19, η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή 9.4.2021 για να το εξετάσει υπό το πρίσμα των υφιστάμενων επιδημιολογικών δεδομένων.

Μετά την απόφαση της Επιτροπής θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ