ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 
Σε συνέχεια της από 8-4-2021 ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους ασκούμενους-υποψηφίους δικηγόρους, την αγωνία των οποίων συμμεριζόμαστε απόλυτα, ότι εντός των προσεχών ωρών αναμένεται το πόρισμα της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid 19, η οποία θα συνεδριάσει σήμερα, Παρασκευή, 9-4-2021, επί του αιτήματος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που υποβλήθηκε προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας με τις από 12.1.2021, 5.2.2021 και 30.3.2021 αναφορικά με τη δυνατότητα και τις υγειονομικές προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων α΄ εξαμήνου 2021. Αμέσως μετά την έκδοση του πορίσματος θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση. 
Ενόψει της διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση της παραπάνω αρμόδιας Επιτροπής, η τριμελής Οργανωτική Επιτροπή που ορίστηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 ν. 4194/2013, απαρτιζόμενη από τους Σπυρίδωνα Ι. Πετρίδη, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, πρόεδρο, Ασημίνα Στρίμπα, δικηγόρο Κατερίνης, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, και Γεώργιο Δακουρά, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, έχει ήδη προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τελεί σε πλήρη ετοιμότητα διεξαγωγής του. Μεταξύ άλλων ενεργειών, κατόπιν εξαντλητικής έρευνας των προσφερόμενων δυνατοτήτων και δεδομένων των περιορισμών λόγω υγειονομικών συνθηκών, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε συμφωνία για τη μίσθωση χώρου διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο οποίος πληροί απολύτως τις υγειονομικές απαιτήσεις που ίσχυσαν έως πρόσφατα για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, και ειδικότερα στην κράτηση έξι (6) συνεδριακών αιθουσών ξενοδοχειακής μονάδας εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με όλες τις απαραίτητες υποδομές υγειονομικής ασφάλειας και άνεσης (δυνατότητα αποστάσεων και αναλογούν εμβαδόν ανά υποψήφιο μεγαλύτερα του προβλεπόμενου, σύστημα κλιματισμού νωπού αέρα, απολύμανση πριν και μεταξύ των εξετάσεων, τεχνικά μέσα λήψης και αναπαραγωγής των θεμάτων, λειτουργία μπαρ κλπ.). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, κατά την τρέχουσα περίοδο τελούν εκτός λειτουργίας οι περισσότερες από τις διαθέσιμες αίθουσες της πόλης (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα), ενώ αίτημα του Προέδρου του ΔΣΘ και της Οργανωτικής Επιτροπής προς τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ για χρήση των αιθουσών της δεν τελεσφόρησε για τους ίδιους λόγους. Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή έχει προβεί εγκαίρως σε όλες τις αναγκαίες συνεννοήσεις με την Κεντρική Επιτροπή του διαγωνισμού, στην προμήθεια όλου του αναγκαίου υλικού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (γραφική ύλη, σφραγίδες, αντισηπτικά κλπ.), έχει ορίσει επιτηρητές κλπ. Τέλος, μετά τη συμπλήρωση στις 8-4-2021 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, έχει ήδη προβεί σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων και καταρτίσει σχετικό πίνακα, ο οποίος και θα αναρτηθεί προ 48 ωρών από την έναρξη του διαγωνισμού, μαζί και με την απόφαση για την επιλογή του χώρου διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Κατόπιν τούτων, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, όπως και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, τελούν σε πλήρη ετοιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων α΄ εξαμήνου 2021, κατά το χρόνο και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid 19. 
 
       Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
 
Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                 Πέτρος Ε. Σαμαράς