Στάσεις εργασίας της ένωσης υπαλλήλων δικαστικών φυλακών Θεσσαλονίκης Ε.Υ.Δ.Φ.Θ.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμενο.

Συνημμένα αρχεία: