Επιστημονική Ημερίδα: “Διοικητικές Προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας”, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, 10:00, Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης    Δήμος Θεσσαλονίκης 
 
                               “Διοικητικές προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας”
                                              Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 – ώρα 10:00
                             Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προεδρεύων: Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
10:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί
10:15 Αικατερίνη Σεραφείμη, Εφέτης Δ.Δ.
“Η αίτηση θεραπείας και η ιεραρχική προσφυγή (άρθρο 24 ΚΔΔιαδ)”
10:50 Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος
“Η ενδικοφανής προσφυγή ιδιαίτερα στις φορολογικές διαφορές (άρθρο 25 ΚΔΔιαδ)”
11:30 Διάλειμμα
12:00 Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
“Η ειδική διοικητική προσφυγή και η αναφορά στις αρχές (άρθρα 25 και 27 ΚΔΔιαδ)”
12:45 Συζήτηση
 
Επισυνάπτεται η Αφίσα_Πρόγραμμα της  Επιστημονικής Ημερίδας