Ενημέρωση για νέα ΚΥΑ 2.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή, οι οποίες ισχύουν από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης ΚΥΑ.

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ             ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: