ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: