Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 20.3.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698/20.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Με την εν λόγω ΚΥΑ η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο οποίο περιορίζεται σημαντικά η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι με τις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς επανεκκινούν οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (προτάσεις-προσθήκες νέας τακτικής), ειδικά δε οι προθεσμίες των ανωτέρω άρθρων, εφόσον λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22.3.2021 έως 26.3.2021, παρατείνονται για επτά (7) ημέρες (βλ. παρ. 4.3.βα. του σχετικού πίνακα). Επίσης, συζητούνται οι υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, εφόσον έχει υποβληθεί από όλους του διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 4.1.γ. του σχετικού πίνακα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και των προϊσταμένων των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε τη νέα ΚΥΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ