Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2021

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η εναρκτήρια ημερομηνία για τη διενέργεια των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2021 είναι η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.

Για τον τρόπο (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως), το χώρο και την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.