Ενημέρωση επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα (Οικονομολόγοι, Λογιστές, Δικηγόροι, Σύμβουλοι, Εκτιμητές, Ελεγκτές) για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους σύμφωνα με τον Νόμο 4738/2020 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα,

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 – 15:00.

Η ΕΓΔΙΧ έχει προγραμματίσει μια σειρά αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων, με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την εξοικείωσή τους με τις σχετικές διαδικασίες

του θεσμικού πλαισίου.

Απώτερος σκοπός είναι η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης στη χώρα μας.

Για την παρακολουθήση της εκδήλωσης  εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://kpmgeventsgr.webex.com/kpmgeventsgr/onstage/g.php?MTID=e71dd65b452d74a3feffa3091e948f568