ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 3324/2021 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 2936/2021 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η από 06/12/2021 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 3324/2021 και (ειδικός) 2936/2021 αίτηση των Ι.Σ., Χ.Σ. κ.λ.π. κατά του Ελληνικού Δημοσίου για αντικατάσταση των ορισθέντων πραγματογνωμόνων με την υπ’ αριθ. 387/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης
 
Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ’ Τμήμα) στη δικάσιμο της 14-02-2022 (πιν. 81) , ώρα 10 π.μ., αίθουσα 360, σύμφωνα με την από 06-12-2021 πράξη ορισμού συζήτησης.