Έγγραφη απάντηση του Δ.Σ.Θ. προς την προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τις δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο του Ειρηνοδικείου και την απάντηση του Δ.Σ.Θ.