ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Θ. ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» (Μοναστηρίου 18), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων
  2. Φορολογικά θέματα δικηγόρων
  3. Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται λόγω έλλειψης απαρτίας την 10η Μαρτίου 2016.