ΤΟ ΙΚΔΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ADRg ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΤΟ ΙΚΔΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  ADRg 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21 -24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 1 – 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 9- 14 ΜΑΪΟΥ 2016
 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ www.dsth.gr