Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/95 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4164/2013 για ακίνητα των περιοχών του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ν. Ηρακλείου της Περιφεριακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.