Ανακοίνωση Εθνικού Κτηματολογίου. Εφαρμογή της ΠΟΛ 1279/2013 (Β’ 3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για το έτος 2014.