Εναρξη ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους συναδέλφους ότι η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ξεκινά την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 19:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων είναι η κατοχή ψηφιακής υπογραφής από τον δικηγόρο που θα καταθέσει (για τον τρόπο απόκτησης ψηφιακής υπογραφής δείτε το συνημμένο).

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του και σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, δημιούργησε και υποστηρίζει την απαραίτητη υποδομή για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται μέσα από το site του Δ.Σ.Θ. (www.dsth.gr)

 

          Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης             Χρήστος Ηρ. Ράπτης