Συμμετοχή της Ένωσης Υπαλλήλων Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 20.2.2013

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο που αφορά την συμμετοχή της Ένωσης Υπαλλήλων Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 20.2.2013

Συνημμένα αρχεία: