Συμμετοχή δικηγόρων ως πρόεδροι και μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       

Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2013

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         

Καλούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως πρόεδροι και μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Ν. Θεσσαλονίκης που εξετάζουν, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τις αιτήσεις διορθώσεων και ενστάσεων κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Γραφείο 8) μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 13.11.2013.

          Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των προέδρων ή μελών των Επιτροπών θα πρέπει να είναι δικηγόροι με 5ετή τουλάχιστον δικηγορία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μόνο για τις θέσεις των μελών των Επιτροπών θα πρέπει να είναι δικηγόροι με 3ετή τουλάχιστον δικηγορία.

          Θα διορισθούν 10 Πρόεδροι, 10 Τακτικά μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

 

              Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                            Χρήστος Ηρ. Ράπτης

 

 

 

Συνημμένα αρχεία: