Εκλογική Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

Συνημμένα αρχεία: