Μη επικόλληση ενσήμων υπερ ΤΑΧΔΙΚ σε αντίγραφα κλήσεων

Κατόπιν ενεργειών του ΔΣΘ εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 336/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που ορίζει την μη επικόλληση ενσήμου υπέρ ΤΑΧΔΙΚ στα αντίγραφα κλήσεων επι ματαιωθεισών υποθέσεων.

Συνημμένα αρχεία: