Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: