Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης από τα Δικηγορικά γραφεία (On-Line)

Έκδοση Γραμματίων Προείσπραξης από τα Δικηγορικά γραφεία (On-Line)

Οι συνάδελφοι δικηγόροι μπορούν πλέον να εκδώσουν τα Γραμμάτια Προείσπραξης καθώς και τα αποϋλοποιημένα ένσημα  που απαιτούνται από τα γραφεία τους, με την χρήση της πύλης της ολομέλειας. (Ο τρόπος ηλεκτρονικής έκδοσης γραμματίων προείσπραξης καθώς και η έκδοση αποϋλοποιημένων ενσήμων καθορίζονται με: α. ΚΥΑ 109092 οικ (ΦΕΚ Β 134/2012), β.ΠΔ 25/2012 (ΦΕΚ Α 53/2012), γ.ΠΔ 40/2013 (ΦΕΚ Α 75/2013), δ.ΠΔ 150/2013 (ΦΕΚ Α 234/2013))

Για την έκδοση το μόνο που απαιτείται είναι ο δικηγόρος να έχει χρεωστική κάρτα της τράπεζας Πειραιώς και στην κάρτα να υπάρχει το  ποσό που πρέπει να κρατηθεί από τον δικηγόρο για την έκδοση της προείσπραξης.

Η διαδικασία έκδοσης περιγράφεται παρακάτω:

  1. Γίνεται μετάβαση στην ιστοσελίδα της ολομέλειας (www.olomeleia.gr)
  2.  Από το μενού που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σελίδας επιλέγουμε «4. Online Έκδοση Γραμματίου Προείσπραξης και Ενσήμων»
  3. Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και των κωδικό μας (κοινός με τον ΙΣΟΚΡΑΤΗ)
  4. Αφού γίνει η σύνδεση, από το μενού που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας επιλέγουμε «Προεισπράξεις» και στη συνέχεια «Έκδοση Γραμματίου Προείσπραξης»
  5. Διαλέγουμε τα αρχικά στοιχεία του Γραμματίου Προείσπραξης στην πρώτη οθόνη (Διαδικασία Έκδοσης Γραμματίων και Ενσήμων, Κατηγορίες Γραμματίου, Αριθμός Γραμματίων, Περιπτώσεις ειδικού υπολογισμού γραμματίων) και πατούμε το «Επόμενο»
  6. Διαλέγουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του Γραμματίου (Πελάτης, Δικαστήριο, Έδρα δικαστηρίου, Διαδικασία και Αριθμό αντιγράφων) και πατούμε «Πληρωμή»
  7. Δίνουμε τα στοιχεία της κάρτας στην οποία θα γίνει η χρέωση.
  8. Εκτυπώνουμε το Γραμμάτιο Προείσπραξης με τα αποϋλοποιημένα ένσημα και το καταθέτουμε στο δικαστήριο

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα διοργανώσει σύντομα ενημερωτική ημερίδα καθώς και σεμινάρια παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω των αναβαθμισμένων υπηρεσιών μηχανοργάνωσης.