Νέος τρόπος έκδοσης Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας (Ν.3226/2004)

Νέος τρόπος έκδοσης Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας (Ν.3226/2004)

Σύμφωνα με οδηγία του ΤΑΧΔΙΚ, η έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας θα γίνεται μέσα από την ειδική εφαρμογή της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

               Οι συνάδελφοι για να μπορούν να εκδώσουν Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας θα πρέπει πρώτα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις καταστάσεις νομικής βοήθειας μέσω της ιστοσελίδας της ολομέλειας. Για να γίνει αυτό:

 1. Γίνεται μετάβαση στην ιστοσελίδα της ολομέλειας (www.olomeleia.gr)
 2.  Από το μενού που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σελίδας επιλέγουμε «2. Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας»
 3. Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και των κωδικό μας (κοινός με τον ΙΣΟΚΡΑΤΗ)
 4. Αφού γίνει η σύνδεση, από το μενού που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας επιλέγουμε «Νομική Βοήθεια»
 5. Επιλέγουμε «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Καταστάσεις Νομικής Βοήθειας»
 6. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και πατούμε το «Υποβολή»

Μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης μπορούμε να εκδώσουμε  Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας με τον παρακάτω τρόπο:

 1. Γίνεται μετάβαση στην ιστοσελίδα της ολομέλειας (www.olomeleia.gr)
 2.  Από το μενού που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σελίδας επιλέγουμε «2. Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας»
 3. Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και των κωδικό μας (κοινός με τον ΙΣΟΚΡΑΤΗ)
 4. Αφού γίνει η σύνδεση, από το μενού που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας επιλέγουμε «Νομική Βοήθεια»
 5. Επιλέγουμε «Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας (Ν.3226/2004)»
 6. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και πατούμε το «Έκδοση»