ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ    1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Γ’ εφέσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε   

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                    Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ε

304

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε  +Α εφέσεων  

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Β       + Υιοθεσίες

343

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    5  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Γ’ + Α εφέσεων

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β    +   Β εφέσεων

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ εφέσεων   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                     Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ζ

302

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                            Α      +ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ       

343

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                            Β      

304

 

ΤΡΙΤΗ    6  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α   

184 ΜΟΔ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   + Η εφέσεων   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Η

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                    

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                            Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                   

302

 

ΤΕΤΑΡΤΗ    7  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    + Γ

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Η

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                    

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                              Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                               Ζ

304

 

ΠΕΜΠΤΗ    8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Κ   

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                    Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ε

304

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Β       + Υιοθεσίες

343

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    12  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α   

302

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β    +   Α εφέσεων+ Β εφέσεων

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ     +  Γ εφέσεων   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                     Α

340

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Α      +ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ       

343

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Β      

304

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ    13  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Η

340

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Ζ

304

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

304

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                   

302

 

ΤΕΤΑΡΤΗ    14  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Α    +  Γ

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Η

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                 Ζ

304

 

ΠΕΜΠΤΗ    15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε   

303

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                    Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ε

304

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε  +Α εφεσεων  

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Β       + Υιοθεσίες

343

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    19  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Γ’   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β    +   Α εφέσεων  +  Β εφέσεων

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ εφέσεων   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                     Α

340

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Α      +ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ       

343

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Β      

304

 

ΤΡΙΤΗ    20  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Α   

184   ΜΟΔ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Γ   + Ηεφέσεων   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Η

340

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ζ

304

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                               Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΤΕΤΑΡΤΗ    21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Γ

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Η

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                 Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                 Ζ

304

 

ΠΕΜΠΤΗ    22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ζ   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Κ   

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ε

304

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ζ

337

ΕΞΩΣΕΙΣ                                      Α

340

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Β       + Υιοθεσίες

343

 

ΤΡΙΤΗ    27  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α   

184   ΜΟΔ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ε  

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Η

340

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Ζ

304

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                   

302

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ    29  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Γ   

339

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                      Α

340

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ              

302

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ    Γ   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                              Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Β       + Υιοθεσίες

343

 

ΤΑ  ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΩΡΑ 9.00, ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΗΣ (Γ΄ΠΕΜΠΤΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (Η΄ΤΡΙΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΩΡΑ 10.00.

 

ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ Ζ΄ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΩΡΑ  12.00

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ Ζ΄ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΩΡΑ 9.00