ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ” ΜΕ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4640/2019

Συνημμένη η πρόσκληση της εκδήλωσης.