Ηλεκτρονική συναλλαγή δικηγόρων με τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών, παράλληλα με τη δια ζώσης εξυπηρέτηση, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected]

Ειδικότερα, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματά τους μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner). Οι συναλλασσόμενοι θα λαμβάνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου  ή email  για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.  Θα ειδοποιούνται για την πληρότητα (ή μη) των δικαιολογητικών, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αίτησής τους, τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου – χειριστή της υπόθεσής τους,  την  οικονομική (όταν προκύπτει οφειλή) τακτοποίησή τους, καθώς και για την παραλαβή της εκδοθείσης Διοικητικής Πράξης, σύμφωνα με το αίτημά τους.

Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα των συναδέλφων και αποφεύγεται η ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιμου χρόνου.

Επίσης, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν διαδικασίας εγγραφής – πιστοποίησης, οι συνάδελφοι μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά και για τη λήψη πιστοποιητικών του τμήματος δημοτολογίου, ακολουθώντας τη διαδρομή ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Πιστοποιητικά Δημοτολογίου για Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους.

Περισσότερα στον ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης: thessaloniki.gr