ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο επαναπροσδιορισμός οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν σε υποθέσεις

Μισθωτικών διαφορών και

Ανακοπών

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής

Συνεχίζεται ο επαναπροσδιορισμός των άλλων διαδικασιών και όταν ολοκληρωθεί θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.