Δωρεάν Εξ Αποστάσεως Εργαστήριο στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση (online mediation) από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη ανακοίνωση.